Compleet de zinnen met de juiste woorden

1. Iedereen was er van overtuigd dat de fee kunststuk had gedaan, opdat de prinses, terwijl zij sliep, geen last van nieuwsgierigen zou hebben.

2. Ze wist wel bijna zeker dat kinderen in het bos niemand zouden vinden die hun hulp zou bieden.

3. Toen er geen kruimeltje eten meer was in hele huis zei de houthakker op zekere avond, toen de kinderen al in bed lagen, tegen zijn vrouw.

4. Je zult het misschien niet geloven, maar toen hij werd geboren, hij maar net zo groot als de duim van zijn vader.

5. Ze sprenkelden water in het gezicht van de prinses, maakten haar keurslijfje los, klopten haar in de handen, wreven haar slapen met reukwater in, maar niets bracht haar weer het bewustzijn terug.

6. Doran gaf wat gas en probeerde een hoge stoep op te maar verloor bijna de macht over zijn stuur.

7. Hij appte het Kager Boothuys dat hij eraan kwam, sloot het ruim af en de motor van zijn sloep.

Reset Controleer de Score Volgende Pagina